top of page
begeleider in de kinderopvang
Studiedomein

DBSO - PERSONENZORG

opleiding

begeleider in de kinderopvang DBSO

inhoud van deze opleiding 

De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de doelgroep en de opvangvoorziening heeft de begeleider een aantal kinderen bij zich in de groep. Hij/zij is verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij houdt hij/zij rekening met leeftijd, belangstelling en noden. Kinderparticipatie loopt als een rode draad doorheen het takenpakket.

voor wie

Je bent in het bezit van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en je wil leren én werken.

Je bezit de competenties van de logistiek assistent in de ziekenhuizen of de logistiek helper in de zorginstellingen of de thuishelper.

Je kan deze opleiding pas starten in het schooljaar dat je 18 jaar wordt.

Organisatie van deze opleiding

Dit is een lineaire opleiding.

Je kan enkel slagen als je minstens 1280 uren opleiding volgde, waarvan je ten minste 640 uren werkte op een werkplek die aansluit bij de schoolopleiding.

Te behalen certificaten of attesten

Het certificaat van begeleider in de kinderopvang kan enkel uitgereikt worden indien de opleiding minimum 1280 uren bedraagt, waarvan tenminste 640 uren werkopleiding als begeleider in de kinderopvang. Samen met de leerplandoelstellingen van de derde graad bso, kan het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad worden uitgereikt.

Wat na deze opleiding?

Na het behalen van een certificaat kan je aan de slag op de arbeidsmarkt.

terug naar aanbod

bottom of page