top of page
verzorgende/zorgkundige
Studiedomein

DBSO - PERSONENZORG

opleiding

verzorgende/zorgkundige DBSO

inhoud van deze opleiding 

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager. De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

voor wie

Je bent in het bezit van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en je wil leren én werken.

Je bezit de competenties van de opleiding Verzorgende.

Organisatie van deze opleiding

Dit is een lineaire opleiding.

Je kan enkel slagen als je minstens 600 uren opleiding volgde, waarvan je ten minste 300 uren werkte op een werkplek die aansluit bij de schoolopleiding.

Te behalen certificaten of attesten

Het certificaat van verzorgende/zorgkundige kan enkel uitgereikt worden indien de opleiding minimum 600 uren bedraagt, waarvan tenminste 300 uren werkopleiding als verzorgende. (minimaal twee schooljaren leren en werken). Samen met de leerplandoelstelling van de derde graad bso, kan het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad worden uitgereikt.

Wat na deze opleiding?

Na het behalen van een certificaat kan je aan de slag op de arbeidsmarkt.

terug naar aanbod

bottom of page