top of page
pedagogisch
project
pedagogisch project

warme en kwaliteitsvolle school

We zijn een school waar leerlingen en personeelsleden met verschillende achtergronden, eigenschappen en overtuigingen zich welkom voelen.  De ontmoeting met die verscheidenheid vinden we een uitdaging en een meerwaarde.

We bouwen met zorg een personeelskader uit en maken elke dag werk van een kwaliteitsvolle en vernieuwende werking.  Daarbij spelen we in op de behoeften van onze leerlingen.

Aan de slag met elk talent

Elke mens beschikt over talenten.  Wij helpen onze leerlingen om élk talent zo goed mogelijk te ontplooien.  De totale vorming staat voorop.  We geven onze leerlingen kansen om op te groeien tot kritische, mondige en zelfbewuste mensen met de juiste waarden en attitudes.  Daarnaast leiden we onze leerlingen ook op tot bekwame vakmensen met vakkennis, beroepsfierheid en een open blik naar technische ontwikkelingen.

We volgen onze leerlingen van nabij en zorgen voor een degelijke studie(- loopbaan)begeleiding.  Zo worden onze leerlingen voorbereid op de volwaardige deelname aan de maatschappij, verdere studies en/of een succesvolle beroepsloopbaan.

we zijn samen verantwoordelijk

 

We zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van ons project.  Als leerkrachten, begeleiders en directie creëren we een veilige en positieve atmosfeer waarin leerlingen gestimuleerd worden om bij te leren.

We stimuleren onze leerlingen om hun leerproces mee in handen te nemen, zich in te zetten en respectvol met elkaar om te gaan.  De ouders nodigen we uit om van nabij betrokken te zijn bij het schools traject van hun kind.

katholieke opvoedings-

gemeenschap

Het opvoedingsproject van onze school is geïnspireerd door de christelijke normen en waarden.

Onze school is meer dan het gebouw, de boeken en de lessen.  We zijn een opvoedingsgemeenschap waarin geloof, hoop en liefde de bouwstenen zijn en waar mensen zichzelf vinden in relatie met anderen.

bottom of page