top of page
wat is DUAAL LEREN & AANLOOPFASE?
wat IS DUAAL LEREN?
Duaal leren betekent dat je op 2 plaatsen leert: op school én in een bedrijf.
Meer dan de helft van je opleiding krijg je op de werkvloer.
Het andere deel volg je op school: Je krijgt er algemene vorming maar je leert ook je beroep op school.
De leerlingen ontvangen hiervoor een
leervergoeding.
Het overzicht van alle opleidingen vind je hier.
 

Voor wie IS DUAAL LEREN?
Er is een aanbod duaal leren in de 2e graad, de 3e graad én het 7e specialisatiejaar.
Duaal leren kan vanaf 15 jaar als je de 1ste graad hebt doorlopen. Anders kan je pas vanaf 16 jaar starten. De voorwaarde is uiteraard dat je arbeidsrijp bent!
AANLOOPFASE
Leerlingen die willen leren op een werkvloer zijn, maar hier nog niet klaar voor zijn, kunnen een aanloopfase volgen. Ook voor deze leerlingen telt de schoolweek 5 dagen. De leerlingen komen dan 2 dagen naar school. De andere dagen worden ingevuld met extra les, bijkomende vorming en/of onbetaalde stage. Hierbij is het belangrijk dat je voldoende motivatie hebt om op termijn te gaan werken.
SCREENING
Tijdens de eerste 5 weken na inschrijving in de aanloopfase gaat de school je screenen. We gaan daarbij na of je
  • al klaar bent om te werken (arbeidsrijp)
  • wil gaan werken (arbeidsbereid)
  • voldoende gemotiveerd bent
  • interesse hebt in de gekozen opleiding
  • een vooropleiding hebt en wat je daar geleerd hebt.
Na de screeningsperiode blijf je ingeschreven in de aanloopfase en stomen we je klaar voor een duaal traject. Als de school echter vaststelt dat de leerling onvoldoende arbeidsbereid is, dan zal de leerling na de screening uitgeschreven worden.​ In dat geval kan de leerling deze lessen niet blijven volgen en moet dus op zoek naar een andere opleiding. Het CLB kan je hierbij helpen. 
DBSO
Omwille van de modernisering van het secundair onderwijs zijn er vanaf het schooljaar 2022-23 nog enkele opleidingen die onder een andere regelgeving vallen. Dit gaat voornamelijk over opleidingen in de 3e graad en het 7e specialisatiejaar. Bij inschrijving wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
bottom of page