top of page
wat is okan?
VOOR WIE
Het onthaaljaar is er in de eerste plaats voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die
  • thuis geen Nederlands spreken
  • én nog geen jaar in België wonen
  • én nog geen 9 maanden Nederlandse les volgden
  • én nog leerplichtig zijn 
WAT?
In de OKAN-lessen ligt de klemtoon op het leren van de Nederlandse taal. 
Een grote troef van onze school is dat we voltijds én deeltijds onderwijs aanbieden, ook voor OKAN-jongeren.
Neem een kijkje bij onze OKAN-opleidingen voor meer info.
WAT NA OKAN?
Na een jaar OKAN kan je
  • een vervolgjaar OKAN volgen
  • een richting kiezen in het voltijds onderwijs van de 1ste graad, BSO of TSO. Welke richting hangt af van wat jij wil en wat de leerkrachten mogelijk zien
  • een opleiding kiezen in het deeltijds onderwijs (vanaf 16 jaar). Meer info vind je hier.
bottom of page